Privacyverklaring

Aangepast op 22 januari 2020


Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Intermax Cloudsourcing bv, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24446212, op de website https://www.intermax.nl.

Algemeen

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Zo zijn wij bijvoorbeeld ISO 27001 gecertificeerd. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website gebruikt maakt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen.

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, en wij daarom gegevens vragen, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken om u onze nieuwsbrief per e-mail te kunnen sturen. Het kan zijn dat als u, of de organisatie waarvoor u werkt, al klant is van ons, wij u ongevraagd een nieuwsbrief sturen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Contactformulier

Als u een vraag wilt stellen of contact met ons op wil nemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die u aan ons in dat geval verstrekt, gebruiken wij alleen om antwoord te geven op uw vraag of commentaar.

Solliciteren

Indien u in het kader van een sollicitatie gegevens achter laat via onze website of direct aan ons verstrekt, dan zullen wij deze gegevens alleen gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure. De sollicitatiegegevens bewaren wij niet langer dan voor het doel noodzakelijk is. Wij zijn voortdurend opzoek naar gespecialiseerde arbeidskrachten, daarom houden wij sollicitatiegegevens graag beschikbaar voor toekomstige functies. Als u solliciteert op een vacature dan verwerken wij de gegevens in eerste instantie voor de beoordeling van uw sollicitatie in het kader van de functie waarop u solliciteert. Wij bewaren de door u verstrekte gegevens, zoals curriculum vitae en motivatiebrief, standaard voor maximaal 365 dagen voor eventuele toekomstige vacatures.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: de (precontractuele) uitvoering van een (arbeids)overeenkomst dan wel uw toestemming voor het maximaal 1 jaar bewaren van uw gegevens.

Uw sollicitatiegegevens kunnen binnen onze groep worden uitgewisseld ten behoeve van een vacante functie bij één van de ondernemingen. Binnen de Intermax Group geldt voor elke BV dezelfde grondslag. Klik hier voor de ondernemingen die deel uitmaken van de Intermax Group.

Let op: een pasfoto, geboorteplaats of -land en lidmaatschappen op vakbonden, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand zijn bijzondere persoonsgegevens. U hoeft dat niet te noemen in uw curriculum vitae of motivatiebrief, en is ook helemaal niet relevant bij de beoordeling van uw sollicitatie.

Whitepapers

Als op onze site de mogelijkheid bestaat om, na achterlating van uw contactgegevens, materiaal te downloaden, zoals bijvoorbeeld white papers, dan gebruiken wij uw contactgegevens om contact met u op te nemen over dat materiaal.

Verstrekking derden

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden worden in dat geval “bewerkers” genoemd. Deze bewerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van ons en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden bewerkersovereenkomsten gesloten.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies
Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn (denk aan social media links of buttons).

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

Heeft u een vraag over onze Privacyverklaring?

Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.

Email ons

info@intermax.nl